Dokumentācija

  Lai reģistrētu bērnu PPII „Dimantiņi”, ir nepieciešams:


Zvanīt uz tālr. 27740723

Rakstīt uz e-pastu: dimantini@dimantini.lv;

Sarunāt tikšanos ar iestādes vadītāju un iepazīties ar mūsu iestādi.


Lai noslēgtu līgumu, ir nepieciešami šādi dokumenti:


Iesniegums par uzņemšanu (aizpilda uz vietas PPII);

Līgums par bērna audzināšanu un izglītošanu (aizpildam uz vietas PPII);

Bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).


Pirms PPII „Dimantiņi” apmeklējuma uzsākšanas jāiesniedz šādi dokumenti:


Izglītojamā  medicīnas karte (veidlapa Nr.026/u);

Profilaktiskā  potēšanas kartes kopija (veidlapa Nr. 063/u);

Medicīniskā  izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem pēdējās 3 dienas, pirms sāk apmeklēt PPII „Dimantiņi”. Izziņa iesniedzama pirmajā PPII „Dimantiņi” apmeklējuma dienā.

Nepieciešamās ikdienas lietiņas

Ērti, elpojoši pavi grupiņas telpai; 

Rezerves apģērbs vismaz divi komplekti (ieteicams ierakstīt bērna vārdu);

Zobu birste un  zobu pasta;

Ķemme;

Salvetes;

Pidžama;

Ķemme;

Pulciņa nodarbībām dejošanas čībiņas (češkas).