Ritmikas un logoritmikas pulciņš (no 1,6 līdz 4gadu vecumam)


Logoritmika - radošā pašizpausme caur mūzikas un dabas skaņām kustībā un dejā, iekļaujot vingrinājumus artikulācijas aparāta attīstīšanai. 

Tas ir mācību priekšmets, kurā tiek izmantota gan valoda, gan mūzika, kā arī dažādi fiziski vingrinājumi un ritmizēšana, tiek attīstīta bērna sīkā motorika - pirkstiņi. 

Ritmikā - kustības attīstībai, bērni tiek aicināti:

izpildīt ritma vingrinājumus izmantojot dažādus mūzikas instrumentus, plaukstas, dūrītes, pirkstiņus, kājiņas;

dejot uz vietas, vienam aiz otra, kopā izveidot apli un to noturēt, dejot aplī pa dejas ceļu, dejot pārī ar draugu;

apgūt deju pamatsoļus (soļošanu, teciņu solīti, griešanos, turēt rociņas sānos);

izpildīt muguras muskulatūras nostiprināšanas vingrinājumus, stiepšanās vingrinājumi.

Logoritmikā – runas attīstībai, bērni tiek aicināti vingrināt runas aparātu, mēlīti, izmantojot:

mēles vingrinājumus;

pūšanas vingrinājumus;

vingrināties skaņu un vārdu izrunā, attīstīt balss tembru, intonāciju - izrunāt vārdus skaļi, klusi, čukstus.

Lai raits ikkatrs deju solis un raisās bērna valodiņa!