Mācību satura apguvei katru nedēļu tiek plānotas rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.


 • Līdz divu gadu vecumam katru dienu plāno rotaļnodarbības ar priekšmetiem un skaņu (mūziku) kustību, sajūtu, runas, domāšanas un tēlotājdarbības attīstīšanai;


 • No divu līdz trīs gadu vecumam plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskām dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, sniedz matemātiskos priekšstatus, nodrošina sensoro spēju attīstīšanu, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas un mūzikas apguvi un kustību attīstību;


 • No trīs gadu vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai plāno rotaļnodarbības, kas iepazīstina ar dabu, apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, bērnu literatūru un folkloru, nodrošina matemātikas, latviešu valodas, zīmēšanas, gleznošanas, veidošanas, aplicēšanas, konstruēšanas, rokdarbu, mājturības, mūzikas apguvi un kustību attīstību.


Nodarbības dimantiņos

"Māmiņ, tēti, vēlies zināt ko mēs ar draugiem darām rīta aplītī?"


 • Dziedam sasveicināšanās dziesmiņu, novēlam viens otram jauku dieniņu.

 • Paskatāmies pa logu un atkarībā no laiksapstākļiem un gadalaika, dziedam dziesmiņu saulītei, vai lietutiņam, sniedziņam.

 • Pārbaudam vai visi zvēriņi ir pamodušies, vai pirkstiņi ir pamodušies, vai mēlīte ir pamodusies.

 • Kopā ar “Zaķīti” vai kādu citu “Ciemiņu” apskatāmies attēlus, kas ir saistīti ar nedēļas tēmu.

 • Rotaļās izkustinām ķermeni.

"Es apgūstu sociālās zinības un ētiku!"


 • Es mācos draudzēties ar grupiņas bērniem.

 • Ja kādam netīšām nodaru pāri, es mācos atvainoties un samīļot.

 • Ja man sāp, tad mani samīļo gan bērni, gan audzinātājas.

 • Māmiņ un tēti, jūs man esat piemērs kā veidot attiecības ar apkārtējiem!

 • Es mācos lietot vārdiņus lūdzu un paldies, labdien un uzredzēšanos.

 • Es mācos lūgt palīdzību audzinātājām, ja man kaut kas neizdodas.

 • Es mācos būt patstāvīgs.

"Es iepazīstu dabu!"


 • Es iepazīstos ar apkārtējo pasauli, man patīk vērot pārmaiņas dabā, sniedziņu krītam un lietutiņu līstam, pavasara ziedoni!

 • Man patīk vērot kā ūdens pārvēršas par ledu un sniegs par ūdeni, skolotāja to sauc par eksperimentiem!

 • Es mācos vērot kukainīšus, putniņus dabā. Grāmatās man patīk apskatīt kaķīšus un citus dzīvniekus. Zinu kā izskatās knābītis un kas ir ļipiņa.

 • Mēs dodamies uz parku vērot putnus un kokiem lapas, es salasīju pilnu grozu ar kastaņiem!

"Es apgūstu latviešu valodu, literatūru!"


 • Skolotāja man paskaidro kāpēc putni lido, kāpēc man ir acis un ausis, kāpēc man jākopj savs ķermenis, kā izturēties pret grāmatām un savu apģērbu, kas ir dabas saudzēšana utt.

 • Es klausos pasakās un cenšos atkārot dzejolīšus, dziesmiņu vārdiņus;

 • Kopā ar skolotāju varu atkārtot vienu un to pašu vārdiņu un ar katru reizi man sanāk izrunāt vārdu labāk un labāk.

 • Man patīk pārvērsties par kādu pasakas varoni, atdarināt tā kustības un skaņas.

"Es mācos matemātiku!"


 • Man ļoti patīk spēlēt paslēpes, šodien mēs meklējām pulksteni, kas bija paslēpies zem manas gultiņas. Ieraudzīju, ka pulkstenis ir arī pie sienas un uz skolotājas rokas un plauktiņā ir koka spēļu pulkstenis.

 • Es mācos saskaitīt lācīšus un puķītes, bērniņus un pirkstiņus.

 • Es apskatu dažādus priekšmetus, tiem visiem ir sava forma. Vai zinājāt, ka ābolītim ir apaļa forma, bet ola ir ovāla?

 • Es mācos salīdzināt priekšmetus, lielus un mazus, garus un īsus. Man ļoti patīk no lego klucīšiem celt mājas un garāžas.

 • Skolotāja stāsta, ka ir diena un tad ir gaišs un ir nakts un tad ir tumšs.

 • Es mācos krāsas, dzeltenā ir mana mīļākā krāsa!

"Es gleznoju un zīmēju!"

 • Es mācos ieraudzīt krāsas dabā un tad paņemt otu un krāsot kokus, zālīti, dažādus priekšmetus. Bieži aizraujos un aizkrāsoju visu lapu. Kad jūtu, ka darbiņs pabeigts, izjūtu lielu prieku par padarīto!

 • Es mācos zīmēt ar otu, zīmuli un krītiņiem. Ar kartupeli, pat ar ausu kociņiem un ar saviem pirkstiņiem. Arī ar makaroniem zīmēt ir jautri.

 • Vēl man tik labi nesanāk, bet es ļoti cenšos pareizi turēt zīmulīti un otiņu.

"Bērnudārzā es vingroju!"


 • Es daudz kustos bērnudārzā. Tad mēs ar skolotāju dodamies uz burvestību mežu un tur satiekam dažādus dzīvniekus, tad soļojam pa kalniem un pa lejām, tur jālec pāri upītei un jātipina pa akmentiņiem.

 • Man patīk spēlēt dažādas rotaļas ar skriešanu, rāpošanu, līšanu.

 • Es mācos mest un noķert bumbu. Ripināt to draudziņam.

 • Es mācos noturēt līdzsvaru uz vienas kājas, taisni turēt muguriņu, pareizi sēdēt pie galdiņa.

"Bērnudārzā es veidoju!"


 • Skolotāja dod mums izspēlēties ar plastilīnu. Sākumā tas ir ciets un auksts, kad es to sasildu plaukstiņās tas paliek mīksts.

 • No plastilīna es uztaisu bumbiņas un desiņas, man patīk, kā kut plaukstiņas, skolotāja sauc to par plaukstiņu masāžu.

 • Es mācos sadalīt plastilīnu mazos gabaliņos.

 • Plastilīnam ir daudz krāsas, kādreiz man gribas visas sajaukt kopā.

 • Es veidoju ne tikai no plastilīna, bet arī no sāls mīklas un piparkūku mīklas.