Mūsu dienas ritms

🌞 7:30 8:30

Bērnu sagaidīšana, patstāvīga darbošanās, pārrunas ar vecākiem, rīta rosme

🌞 8:30 – 8:40

Gatavošanās brokastīm

🌞 8:40 – 9:00

Brokastis

🌞 9:00 – 10:30

Integrētās rotaļnodarbības (rīta aplis, praktiskais/radošais darbs, sports/mūzika)

🌞 10:30 – 10:40

Gatavošanās pastaigai

🌞 10:40 – 11:45

Pastaigas dabā, vērojumi, rotaļas laukumiņā

🌞 11:45 – 12:15

Pirkstiņu spēles, grāmatu lasīšana, gatavošanās pusdienām

🌞 11:45 – 12:15

Pusdienas

🌞 12:30 – 15:00

Dienas miegs

🌞 15:00 – 15:30

Celšanās no dienas miega, gatavošanās launagam

🌞 15:30 – 15:50

Launags

🌞 15:50 – 17:00

Individuālais darbs ar bērniem, bērnu patstāvīgā darbība

🌞 17:00 18:30

Rotaļas, pastaigas svaigā gaisā, pārrunas ar vecākiem, bērnu došanās uz mājām